Nota legal

Separador título

1. QUI SOM

El lloc web www.downtv.org (en endavat, el “Lloc Web” o el “Portal”), és operat per i en nom de la fundació Invest for children (en endavat, “Invest for children”), amb NIF número G-63813604, domicili social a Via Augusta, 200 1 º 2 ª, 08021 Barcelona, constituïda a Espanya i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.112.


2. CONDICIONS D'ÚS

2.1. ÚS AUTORITZAT

Aquest avís legal estableix les condicions generals d'ús (en endavant, "condicions d'ús”) que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que la posa a disposició dels usuaris de la xarxa d'Internet a través del lloc Web. D'aquesta manera, l'accés i ús del lloc web suposa que l'usuari del mateix (en endavant, l’"Usuari") accepta en la seva totalitat aquestes condicions d'ús, així com les instruccions, recomanacions o condicions particulars que se li indiquin en cada cas concret. Referent a això, l'Usuari ha de tenir en consideració que alguns dels serveis que es presten a través del lloc web podrien estar sotmesos a condicions particulars, que completaran i / o, si escau, substituiran el contingut de les presents condicions d'ús, i que hauran de ser acceptades per l'usuari abans d'iniciar la prestació del servei corresponent. En cas que l'usuari no accepti les condicions d'ús, no ha d'utilitzar i / o no està autoritzat a utilitzar aquest lloc Web.

L'usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme conducta alguna que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’Invest for children o de tercers. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte per tal de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

En cas que incompleixi el present Avís Legal o en Invest for children sospitem raonablement que les està incomplint, Inverst for children es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, Invest for children es reserva la facultat de, en tot moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del portal.

2.2. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la informació d’Invest for children, dissenys, anagrames, imatges i altres continguts inclosos en el Lloc Web. L'ús del lloc web per l'usuari de cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Portal, els seus continguts i / o els signes distintius d’Invest for children. A aquest efecte, queda totalment prohibida qualsevol còpia o reproducció, retransmissió, cessió o redifusió, total o parcial i per qualsevol mitjà del contingut del lloc web sense autorització prèvia i per escrit d’Invest for children.

2.3. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals facilitades de forma voluntària a través del lloc Web s'inclouran en una base de dades responsabilitat d’Invest for children de forma confidencial i d'acord amb les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria. Les dades que l'usuari faciliti seran tractades per Invest for children, en funció de cada cas concret, amb la finalitat de proporcionar a l'usuari el servei o funcionalitat demanada i / o atendre les seves consultes o sol·licituts d'informació.

En qualsevol moment l'usuari pot dirigir-se a nosaltres per accedir, actualitzar, rectificar o cancel•lar les dades que en el seu cas hagi proporcionat, havent per a això de remetre una comunicació escrita a l'adreça adalt indicada, acompanyant una còpia del seu DNI o document equivalent, i que indiqui el dret que vol exercitar. També podrà exercitar els seus drets en idèntics termes a través de l'adreça de correu electrònic: info@investforchildren.org.

2.4. ENLLAÇOS (LINKS)

Queda totalment prohibit efectuar links al lloc web sense l'autorització prèvia, expressa i per escrit d’Invest for children. Aquest Portal i el seu contingut han estat elaborats de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI"). Per tal de proporcionar información adicional en relació amb les activitats que desenvolupa Invest for children, hem inclòs diversos dispositius tècnics d'enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres webs (en endavant, "Llocs Enllaçats"). En particular, Invest for children ofereix als usuaris la possibilitat d'accedir a continguts escrits, gràfics, audiovisuals, etc. que poden resultar del seu interès.

En aquests casos, Invest for children actua com un prestador de serveis d'intermediació, segons el que disposa l'article 17 de la LSS. En aquest sentit, de conformitat amb el que preveu l'esmentada legislació, Invest for children no serà responsable dels serveis i continguts facilitats a través dels llocs enllaçats, llevat que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la deguda diligència. En cap cas l'existència de llocs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat d’Invest for children amb les manifestacions i / o continguts proporcionats a través dels llocs enllaçats. En conseqüència, Invest for children no es fa responsable del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, sent l'usuari l'únic responsable de comprobar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

En el cas que l'Usuari consideri que existeixen als Lloc Enllaçats continguts il·lícits, nocius, denigrants, violents o inadequats, haurà de posar en coneixement d’Invest for children mitjançant l'adreça de correu electrònic: info@investforchildren.org. No obstant això, aquesta comunicació en cap cas comportarà l'obligació d’Invest for children de retirar el corresponent enllaç, ni suposa necessàriament el coneixement efectiu d’Invest for children de la il·licitud dels continguts del Lloc enllaçat, als efectes del que preveu la normativa vigent.

2.5. ÚS FUNCIONALITAT "DOWN TV"

Mitjançant Portal, Invest for children ofereix a l'usuari la possibilitat d'incloure en el mateix enllaços a vídeos allotjats en webs de tercers (en endavant "Vídeos"), relatius a activitats desenvolupades per persones discapacitades. Amb referenxia a això, Invest for children realitza els seus millors esforços per revisar el contingut de la totalitat dels Videos amb caràcter previ a la seva publicació al Portal, per tal de verificar, com a mínim preliminarment, que el seu contingut és adequat i pertinent tenint en compte les activitats, principis i finalitats fundacionals i que no es tracta de Vídeos amb contingut il·lícit, denigrant, difamatòri, violent, nociu o contrari a la llei, l'ètica, la moral o els bons costums. No obstant això, donada la impossibilitat material de realitzar aquesta revisió amb caràcter exhaustiu, la publicació al Portal d'un Vídeo no suposa, ni pot, ni s'ha d'interpretar o entendre de cap manera, com una aprovació, recomanació, promoció, identificació o conformitat d’Invest for children amb el contingut del vídeo publicat. D'aquesta manera, i sense perjudici que el vídeo pugui ser retirat per Invest for children en qualsevol moment i, en particular, en cas de descobrir-se sobtadament la concurrència (o mera sospita) de qualsevol de les causes enumerades que impossibilitin el seu manteniment en el Portal, en cap cas Invest for Children serà responsable del contingut dels Videos.

En conseqüència, l'usuari assumeix, amb caràcter exclusiu, qualsevol responsabilitats que puguin derivar de la sol·licitud de publicació d'un Video, de la seva mateixa publicació, així com del contingut del propi Video. És i serà per tant exclusiva obligació de l'Usuari, comprovar amb caràcter previ a la sol·licitud de la publicació d'un Video de que el seu contingut no és contrari a la normativa, que no infringeix qualsevol dret de tercers, així com que compleix amb la totalitat dels termes i requisits exigibles en virtut del previst en aquestes Condicions Generals i la resta d'indicacions recollides en el portal.

En el cas que l'Usuari consideri que existeixen en els Videos continguts il·lícits, nocius, denigrants, violents o inadequats, haurà de posar immediatament en coneixement d’Invest for children mitjançant l'adreça de correu electrònic: info@investforchildren.org. No obstant això, aquesta comunicació en cap cas comportarà l'obligació d’Invest for children de retirar el corresponent Video, ni suposa necessàriament el coneixement efectiu d’Invest for children de la il·licitut dels continguts del Vídeo, als efectes del que preveu la normativa vigent.

2.6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Invest for children adverteix que els materials i informacions continguts en aquest Lloc Web han estat inclosos a mer títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. Invest for children no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb l'ús d'aquesta informació. L'usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest Lloc Web podrien no reflectir la informació més recent dels serveis oferts per Invest for children. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. Invest for children no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d'aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d'aquest Lloc Web.

Qui utilitza aquest Lloc Web, ho fa pel seu propi compte i risc. L'usuari d'aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s'obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme a les presents condicions d'ús, les lleis i els usos del tràfic i respondrà, davant Invest for children i / o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Invest for children no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest Lloc Web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

L'autor d'aquest Lloc Web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per això, Invest for children no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest Lloc Web. En conseqüència, Invest for children no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

2.6. MISCEL·LÀNIA

L'ús del lloc web està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola i s'entendrà que, per l'ús del Portal, l'usuari està d'acord en que qualsevol conflicte o litiga que sorgeixi entre vostè i nosaltres serà tractat exclusivament pels jutjats i tribunals competents d'acord amb la legislació aplicable.

En cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul.litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents condicions d'ús.

PATROCINADORS
 • Logo Obra Social la Caixa
 • Logo Down Syndrome International
COL·LABORADORS
 • Logo CaixaBank
 • Logo BASF
 • Logo Damm Fundació
 • Logo Goldcar
 • Logo Havas Media Group
 • Logo KPMG
 • Logo Palex
 • Logo Banca March
 • Logo Grimaldi Lines
 • Logo Pirelli
 • Logo Assiteca
 • Logo Grup Perelada
 • Logo Sage
 • Logo Coty
 • Logo Tu Medicina financiada

Utilitzem cookies pròpies i d'analítica per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Sí, accepto